O nas

 

 

 

      

Wydawnictwo Wag-Tech istnieje na polskim rynku wydawniczym od 2001 roku.

 

Naszą działalność rozpoczęliśmy od wydawania dwumiesięcznika techniczno – informacyjnego "Pomiar", który obecnie znajduje się w ścisłej czołówce pism branżowych z zakresu metrologii i automatyki przemysłowej.

 

Kolejnym periodykiem Wydawnictwa stał się magazyn gospodarczo – handlowy "Polska – Wschód", traktujący o możliwościach współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, a jej wschodnimi sąsiadami.

 

Pismo to jest wydawane z okazji Polskich Wystaw Narodowych POLEXPORT, organizowanych na terytorium Rosji i Litwy.

 

Zajmujemy się także organizowaniem cyklicznych konferencji naukowo – technicznych pod nazwą "Zastosowanie Technologii i Systemów Pomiarowych w Przemyśle”, zrzeszających przedstawicieli firm związanych z szeroko pojęta metrologią i automatyką przemysłową oraz zakładów z praktycznie każdej gałęzi przemysłu.

 

Wszystkie nasze dotychczasowe działania miały i mają na celu propagowanie nowatorskich rozwiązań z zakresu aparatury pomiarowej i automatyki w rodzimym przemyśle, dogłębną prezentację zmian odpowiednich przepisów prawnych z dziedziny pomiarów oraz informowanie o nowościach technicznych w branży i wszelkiego typu targach, szkoleniach i innych ekspozycjach branżowych.

 

Powyższym celom ma również służyć nasz powstały  serwis branżowy www.pomiar.com Ze względu na swą przejrzystą budowę niniejszy serwis z jednej strony jest skutecznym narzędziem dla kadry inżynieryjno – technicznej, poszukującej informacji na temat konkretnych aplikacji, urządzeń i rozwiązań w branży, z drugiej zaś umożliwia reklamującym się firmom skuteczną i szeroką prezentację swego asortymentu.